Veranderend licht


30 Apr
30Apr

Steeds weer in een ander licht
In de golflijnen van het groen
Ervaar ik ruimte en rust
Steeds weer in een ander licht
Wolken glijden voorbij
Zon en schaduwen wisselen af
In de golflijnen van het groen
Steeds weer in een ander licht

(geïnspireerd op het gedicht ‘In de Cleene Hooge’ van Johannes Herman Buma)


30Sep
01Jun
30May