Schoolactiviteiten - Opleidingen


Schoolactiviteiten - Opleidingen

De Glazen Pen biedt een workshop aan opleidingen aan om studenten op een andere manier te laten kijken naar het eigen handelen.

Workshop 'Creatief reflecterend schrijven'

Voor veel studenten is reflecteren een verplichting die bij de opleiding hoort. Ze doen het omdat het een onderdeel is dat ze af moeten ronden, maar de motivatie ervoor ontbreekt vaak. En als ik eerlijk ben, had ik toentertijd precies hetzelfde. Wat ik zelf echter niet wist, was dat ik ongemerkt al in mijn schrijfsels aan het reflecteren was, maar dan op een andere en voor mij veel vrijere manier. Het zou mooi zijn als ik uw studenten het inzicht mee kan geven dat er verschillende manieren zijn om tot hetzelfde resultaat te komen en dat reflecteren ook een creatieve kant heeft.

Hoe ga ik precies te werk? In helder afgebakende onderdelen geef ik  korte schrijfopdrachten. Ik laat mijn deelnemers vrij schrijven en stuur ze enkel met de richting van de opdrachten. Dat maak het heel persoonlijk en actueel voor de persoon zelf. Het schrijven gebeurt met pen en papier om beter met je gedachten in verbinding te komen. En het mooiste van alles is: je kunt niets fout doen.

Alles is goed. Door zonder oordeel te schrijven ontstaat zelfvertrouwen en veiligheid. En in de veiligheid van het schrijven en van de groep ontstaat ook het vertrouwen om te durven delen wat je geschreven hebt. Persoonlijke ervaringen delen gemakkelijker als je weet dat niemand er iets van of over zal zeggen. Uiteraard staat het volledig vrij om te passen met het delen, ook dit is goed. Geen oordeel, geen toelichting.

De oefeningen zijn zo opgebouwd dat er kleine stapjes genomen kunnen worden om tot bepaalde inzichten te komen waar je van te voren niet van had durven dromen. Tijdens de oefeningen hoeft niet alleen met woorden gewerkt te worden, maar zal ook gebruik worden gemaakt van beelden.

De workshop ‘Creatief reflecterend schrijven’ helpt studenten op een andere manier te kijken naar het eigen handelen, waarbij ze zelf kunnen bepalen of deze manier van reflecteren bij hen past.

Wat is er mogelijk?
Als afnemer van de workshop ‘Creatief reflecterend schrijven’ is het mogelijk om verschillende onderdelen op maat aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan:

- Duur van de workshop, minimaal benodigde tijd is 1 uur.
- Thema van de workshop. Hierbij kan een onderwerp vanuit de opleiding worden aangedragen, puur gefocust worden op de zelfreflectie of een thema naar keuze van de student zelf met de technieken als leidraad.
- Extra creatieve opdracht, zoals bijvoorbeeld een collage.
- Klassikaal of digitaal gegeven.

Wat kost het?
De kosten zijn afhankelijk van de wensen vanuit de opleiding en het aantal deelnemers. Voor een op maat gemaakte offerte, neem contact op. Beschrijf daarin zo nauwkeurig mogelijk uw wensen.